FANDOM


Nieuwe Tijdinge uut Vranck-rijck, van t’ghene daer nu ghepasseert is. Met den brieff van den Coninck gheschreven aen’t Parlement van Rowanen, van het innemen der stadt van Monheurt.

(New Tidings from France, of that which has passed there. With the letter of the King written to the Parlement of Rouen, of the taking of the city of Montheurt)

Printed Antwerp: Abraham Verhoeven, 7 January 1622.

SummaryEdit

The summary/transcription of this document is incomplete.


Edit

  • Details of conditions of surrender and of fire in Monheurt forthcoming.

TranscriptionEdit

The summary/transcription of this document is incomplete.

Front pageEdit

Ianuarius 1622 2
Nieuwe Tijdinge uut Vranck-rijck, van t’ghene daer nu ghepasseert is. Met den brieff van den Coninck gheschreven aen’t Parlement van Rowanen, van het innemen der stadt van Monheurt.
Eerst Ghedruckt den 7. Januarij 1622.
[woodcut: battle on a river bank]
T’Hantwerpen, By Abraham Verhoeven, op de Lombaerde veste, inde Gulde Sonne.

end matterEdit

Goede Leser de Articulen ende Conditien salmen U. L. in de naeste Nieuwicheydt verclaren, ende hoe de stadt Monheurt verbrandt is.

V.C.D.W.A.

Bibliographical informationEdit

Sig. B4; 8 pp.

Antwerp, Museum Plantin-Moretus